Interaction Designer

Wat doe ik zoal als Interaction Designer?

 • Business en gebruikersdoelen bepalen
 • Huidige situatie analyseren
 • Gebruikerscontext
 • Persona’s
 • Jobs-to-be done
 • Storyboards/Comics
 • Wireframes
 • Clickable Demo’s/Prototypes
 • Visual Design
 • HTML development

User Centered Design methodieken

 • Design Thinking
 • Google Design sprints
 • Emotional Design
 • Conversational Design