Intranet Sharepoint tips

1. Bepaal de eisen en wensen van de verschillende groepen gebruikers.

2. Stel een beheerder aan om het intranet te beheren.

3. Houd het intranet simpel.

4. Beveilig je intranet goed.

5. Zorg voor de juiste gebruikersrechten op de verschillende interne onderdelen van je intranet.

6. Test je intranet vroeg en iteratief.

7. Maak het updaten eenvoudig voor de eindgebruikers.

8. Let op de taal die je gebruikt – spreek de taal van de gebruikers.