The science and art of User Experience at Google

Interessant om te zien hoe de usability strategie binnen Google wordt gehanteerd. Het is namelijk heel eenvoudig om functionaliteiten aan een applicatie toe te voegen, maar bieden deze nieuwe features toegevoegde waarde voor veel eindgebruikers? Zo niet, laat het dan lekker weg!

Leave a Reply