Initiatief Intelligent GUI (vrijwilligers gevraagd) – IntelliGUI

Wie helpt mij met de volgende innovatie op software gebied wat vele organisaties, bedrijven en bovenal mensen zal baten?

Ik vind het jammer dat er nog steeds veel Enterprise CMS (en andere software) zijn die niet laagdrempelig genoeg zijn voor de eindgebruikers. Deze mensen hebben vaak allerlei andere dingen aan hun hoofd of hebben veel andere taken die complex van aard zijn.

1) Idee: wat ik wil ontwikkelen is een transparante GUI bovenop de GUI’s van verschillende CMS, die je begeleidt bij het invulproces (dit kan bijv. in de vorm van een assistant die bij Microsoft in het verleden voorkwam als een ge-animeerde paperclip, die je assisteert/adviseert bij het uitvoeren van taken).

2) Randvoorwaarden: natuurlijk zijn er heel wat CMS die gebouwd zijn op verschillende platformen met verschillende technologien. De uitdaging is om deze IntelliGUI generiek te maken voor al deze tools of anders door (minimale) configuratie de IntelliGUI op de betreffende tool af te stemmen.

3) Uitvoering: wat zijn hiervoor de ingredienten? (help mij hierbij aub)

  • usability pro’s of interaction designers (ik als usability specialist en ervaren tool-gebruiker kan een enorme bijdrage leveren aan de userexperience)
  • techneuten
  • testers
  • …?

Leave a Reply