Interactie ontwerp, usability testing en expert reviews

Aassim is een usability adviseur die de gebruiker altijd centraal stelt in een
ICT project. Protoyping, iteratief ontwerp, scenario’s, persona’s en usability
tests zijn kerntaken die Aassim goed beheerst.

Leave a Reply