Docent Haagse Hogeschool

Aassim heeft eerstejaarsstudenten Informatica op de Haagse Hogeschool lesgegeven in PHP.

Het ging hier om basisprincipes van PHP (variabelen, if…then, databasekoppelingen, loops, etc.).

Het coördineren van de opdrachten, studenten begeleiden en het aftekenen van opdrachten hoorden bij het takenpakket.

Aassim heeft eerder een minor Website voor beginners gedoceerd op de Haagse Hogeschool¬† aan derde- en vierdejaarsstudenten van verschillende opleidingen. Dit was een keuzevak waarbij hij goed rekening moest houden met de verschillende niveau’s van de studenten.

Leave a Reply