Tridion cursus: tips userinterface

Alvorens je een cursus Tridion gaat geven, is het verstandig om te kijken of de Tridion bij de klant volgens “best practices” is geimplementeerd.

  • scherm schema’s en templates af  van redacteuren die deze toch niet gaan gebruiken
  • beperk het aantal te gebruiken templates en schema’s
  • uitschakelen tabbladen Workflow en Source voor redacteuren
  • automatiseren acties met Tridion Events, bijvoorbeeld voor het publiceren, hierdoor zijn er minder stappen nodig om een pagina aan te maken
  • verwijder overbodige/outdated velden in de invulschermen
  • opschonen schema’s en templates
  • de teksten van de userinterfaces moeten de taal van de eindgebruiker spreken
  • de content structuur moet overeenkomen met de publicatie structuur
  • beperk het aantal knoppen in de Rich Text Editor, anders roept dit alleen maar nog meer vragen op
  • 80/20 regel: focus 80% van je tijd op 20% van de meest uit te voeren taken

Geinteresseerd in een training? Neem dan contact met me op.

[easy-contact]